20NP-73 - CANCELLED PDST Primary STEM Measures Workshop tri Gaeilge

Tomhais i gCuraclam na Bunscoile – Márta 2020Cur Chuige Fiosraithe do Thomhais agus STEM(Do Scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna amháin)

Sa seimineár seo, ar Thomhas sa Mhata, cuirtear cur chuige fiosraithe, spreagthach, spéisiúil arSa seimineár seo, ar Thomhas sa Mhata, cuirtear cur chuige fiosraithe, spreagthach, spéisiúil arfáil do mhúinteoirí agus déantar nascanna fíuntacha le STEM. Trí ghníomhachtaí a dhéanamhatá cur chuige fiosraithe iontu, beidh múinteoirí in ann míthuiscintí daltaí, inniúlachtaí aguscur chuige comhtháite do phleanáil agus measúnú a iníuchadh.

Is féidir le beirt mhúinteoirí ón scoil, iarratas a chur isteach, chun freastal ar an gcúrsa agusbeidh iondaíocht ar fáil. Caithfidh gach múinteoir cuir isteach ar an gcúrsa iad féin ar líne ag  www.pdst.ie/onlinebooking.

Course Details

Course Date 26-03-2020 9:30 am
Course End Date 26-03-2020 3:30 pm
Select Hours 1